Các nhiệm vụ chính của dự án

Để đạt được các mục tiêu trên, dự án được phân chia theo các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Nghiên cứu thí điểm trong phòng thí nghiệm với nước nhân tạo.

Ở trường Đại học khoa học ứng dụng Karlsruhe, hệ thống thí nghiệm với phương pháp CDI và RO được tiến hành để xác định điều kiện hoạt động tối ưu và thông số chức năng. Cơ sở dữ liệu thu được là nền tảng cho các thí nghiệm tiếp theo.

Giai đoạn 2: Phân tích dựa trên hệ thống máy tính

Với sự hỗ trợ của chương trình mô phỏng, các quá trình vật lí xảy ra trong hệ thống CDI và RO được giả lập, để nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số liên quan về tổng mức tiêu thụ năng lượng và chất lượng nước thí điểm ở Việt Nam. Kết quả thí nghiệm thực tiễn trong giai đoạn 1 sẽ được so sánh với kết quả mô phỏng để hỗ trợ cho việc đánh giá mô hình.

Giai đoạn 3: Ý tưởng cho việc cung cấp năng lượng tái tạo

Nguồn cung cấp năng lượng độc lập từ hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo (quang điện thông thường + máy phát điện nhiệt điện + năng lượng gió) sẽ được ước tính. Mục đích của ý tưởng này là xác định và đánh giá tính khả thi và ứng dụng của việc tạo ra nguồn năng lượng cung cấp cho hệ thống xử lý nước vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Giai đoạn 4: Thí điểm ở Việt Nam

Việc thí điểm gồm tiến hành thí nghiệm tại các nhà máy thí điểm nhằm định lượng sản lượng năng lượng của quá trình kết hợp. Việc thử nghiệm hệ thống được tiến hành ở 2 địa điểm:

Hệ thống thí điểm sẽ được tiến hành tại tỉnh An Giang để xử lý nước ngầm có chứa Fe/ Arsen là quá trình xử lý in-situ kết hợp với CDI. Ngoài ra, quá trình kết hợp CDI/ RO về khử muối trong nước biển sẽ được kiểm tra tại các vùng bờ biển.

6_field_well_eng
Checking of a diesel pump for watering of a field in An Giang
Giai đoạn 5: Phát triển phương pháp tùy chỉnh cho việc đánh giá tính bền vững đa chiều

Việc đánh giá tính bền vững bao gồm sự phát triển cho những quá trình riêng biệt cũng như toàn bộ hệ thống, dưới sự xem xét đến các lĩnh vực liên quan: sinh thái, kinh tế và xã hội.

Prof. Dr. Jan Hoinkis, project coordinator (right), checks the function of a reverse osmosis system
Giai đoạn 6: Đánh giá tổng thể về sinh thái và kinh tế

Giai đoạn 6 dùng để đánh giá toàn diện về tính bền vững của phương pháp xử lý và các kết quả liên quan từ tất cả các giai đoạn khác. Sự đánh giá dựa trên thông tin được biên soạn liên quan đến thông số hệ thống cụ thể và điều kiện bên ngoài. Ở bước này, việc đánh giá của giai đoạn 5 được áp dụng và chỉnh sửa. Cuối cùng, là giai đoạn chuyển giao công nghệ và báo cáo.

Shrimp farm in South Vietnam