Mục tiêu của dự án

Nhằm phát triển những giải pháp đột phá, dự án liên kết WaKap bắt đầu vào tháng 9 năm 2016 với mục đích hướng tới một hệ thống tiên tiến xử lý Arsen trong nước ngầm, nước biển, và nước lợ đạt hiệu suất cao, cũng như hướng tới việc nghiên cứu xây dựng một nhà máy thí điểm ở Việt Nam.

Đối với nguồn nước ngầm nhiễm Arsen và các chất độc hại, công nghệ xử lý in-situ sẽ tiến hành nhằm loại bỏ các chất độc hại trước khi đưa qua hệ thống nghệ xử lí bằng điện cực (Capacitive Deionisation – CDI).

Đối với nguồn nước biển, công nghệ CDI là phương pháp khử muối hiệu quả giúp giảm thiểu đáng kể năng lượng tiêu thụ của RO và nâng cao năng suất khai thác nguồn nước.

installation_EN